DiSC®

Om gedragsvoorkeuren snel en duidelijk in kaart te brengen, werkt Sandt Coaching met DiSC®-profielen.

DiSC is een model dat de gedragsvoorkeuren van mensen terugbrengt tot een begrijpelijk geheel. Het geeft je een universele taal om gedrag bespreekbaar te maken.

Waarom DiSC?

Het DiSC model geeft een uitgebreide beschrijving van gedrag dat je gemakkelijk bij anderen kunt herkennen. Je leert dus niet alleen jouw eigen gedrag beter te begrijpen, maar kunt ook meer begrip opbrengen voor het gedrag van de mensen om je heen. Hiermee kunnen teams beter gaan functioneren, de sfeer verbetert en er kan effectiever worden gewerkt. Kortom, DiSC helpt je om:

  • eigen gedrag beter te begrijpen
  • te leren hoe en wanneer gedrag aan te passen
  • communicatie effectiever te laten verlopen
  • diversiteit te waarderen
  • individuele en teamprestaties te verbeteren
  • conflicten te verminderen

DiSC® Model

DiSC-intro Youtube

Heb je interesse? Neem voor de mogelijkheden contact op!