Coachingsmodellen en instrumenten

Afhankelijk van de coachingsvraag kunnen verschillende modellen en instrumenten worden ingezet om het coachingsproces te ondersteunen. Hieronder enkele voorbeelden:

 • G.R.O.W.-methodiek (Goal, Reality, Options, Will)
 • DiSC®
 • Loopbaanankers
 • Kernkwaliteiten en kernkwadranten
 • Cirkels van invloed en betrokkenheid (Covey)
 • Disney methode (NLP)
 • Logische Niveaus van Bateson & Dilts
 • S.W.O.T.-analyse: in kaart brengen van sterkte/zwakte en kansen/bedreigingen
 • POP: persoonlijk ontwikkelplan opstellen
 • Ontwikkel je talent
 • Kwaliteitenspel, inspiratiespel